Hoe zet ik een online marketingcampagne op? 

Je kan tegenwoordig niet meer zonder een goede online marketingcampagne. Je hebt een goed verhaal en een sterke strategie nodig om je te onderscheiden van de massa. Maar hoe pak je dat aan? Wij geven je een paar tips waarmee jij een knallende online marketingcampagne opzet.

De basis: het marketingplan 

Voordat je losgaat op je online marketingcampagne is het verstandig om een goede basis te hebben. Je hebt een marketingplan nodig. Hierin beschrijf je gedetailleerd de kansen en bedreigingen op marketinggebied. En formuleer je een strategie om hierop in te spelen.  

Een gedegen online marketingplan heeft meestal een aantal vaste onderdelen. Die bespreken we hieronder kort:

Interne analyse

Wat zijn de sterke punten van mijn organisatie? Welke unieke meerwaarde bied ik voor mijn doelgroep? Hoe kan ik die meerwaarde vertalen naar gerichte acties? En welke (financiële) mogelijkheden heb ik om marketingcampagnes vorm te geven? Dit soort vragen staat centraal in de bedrijfsanalyse. De uitkomst is een lijstje met sterke en zwakke punten van jouw organisatie. 

Externe analyse

Een goed marketingplan kijkt ook naar de wereld buiten de organisatie. In een externe analyse kijk je naar je concurrenten. Wat doen zij goed en wat kan jij daar van leren? Waarin schieten ze tekort en hoe kan jij daarop inspelen? 

Je kijkt ook naar de context waarin je opereert. Zijn er maatschappelijke of technologische ontwikkelingen waar je rekening mee moet houden? Is er een gat in de markt? Zijn er kansrijke trends te herkennen binnen jouw branche? En welke kansen en bedreigen levert dit alles op? Dat formuleer je in je externe analyse.

SWOT-analyse

De resultaten van je interne en externe analyse vat je samen in een SWOT-analyse. Dit model, dat ook vaak sterkte-zwakteanalyse wordt genoemd, brengt de interne sterktes en zwaktes van jouw organisatie in beeld. En het signaleert kansen en bedreigingen binnen jouw marktsegment.

Een SWOT-analyse is waardevol omdat goede marketing begint met zelfkennis én kennis van de branche waarbinnen je opereert. De SWOT-analyse kan worden gebruikt voor zaken als planning, marketing, beoordeling van de concurrentie, organisatieontwikkeling, productontwikkeling, onderzoek en teambuilding.

Strategie, targets en benodigde middelen

Op basis van je SWOT-analyse kan je marketingdoelen opstellen. Wat wil jij bereiken? Formuleer deze doelen SMART. Dat staat voor specifiek, meetbaar, ambitieus, realistisch en tijdsgebonden.

Dus niet: “We willen meer omzet”. Maar: “In het tweede kwartaal neemt de omzet met 13% toe ten opzichte van Q2 van vorig jaar”. 

Na het opstellen van je targets bepaal je je strategie. Hoe ga je die marketingdoelen behalen? Richt je je op inbound of op outbound marketing? Probeer je nieuwe klanten te bereiken, of wil je de relatie met bestaande klanten versterken? Wil je je marketing op je eigen regio richten? Of wil je de hele wereld bereiken?

Selecteer vervolgens de middelen die je in jouw campagne wilt inzetten. Dat kunnen traditionele advertenties of reclames zijn, maar bijvoorbeeld ook een eigen social media account, video’s, een nieuwsbrief, diepgravende blogs, of influencers.

Bedenk ook hoe je die verschillende middelen op elkaar kan laten aansluiten. Zeker de jongere generaties zijn vaak erg gecharmeerd van crossmediale content die een stukje origineler en prikkelender is dan het gemiddelde reclamespotje.

Online marketingcampagne in 4 stappen

Met je marketingplan heb je een stevige basis gelegd. Je weet waar je sterke en zwakke punten liggen, wat de kansen en bedreigingen zijn, en hoe je hiermee omgaat. Op basis daarvan heb je duidelijke doelen opgesteld. En je hebt bedacht hoe je die doelen gaat behalen en welke middelen je daarvoor nodig hebt. 

Dan is het nu tijd om specifiek te kijken naar je online middelen en een sterke online marketingcampagne neer te zetten. Dat doe je in 4 stappen.

1. Stel je doelgroep centraal 

Een goede online marketingcampagne valt en staat met de kennis die je als marketeer van jouw doelgroep hebt. Het gedetailleerd in kaart brengen van je potentiële klantenkring is dan ook het eerste onderdeel dat aan bod komt bij het opzetten van een goede campagne.

Een algemeen, op cijfers of feiten uit een grijs verleden gebaseerd onderzoekje naar de identiteit van de consument is daarbij niet genoeg. Stel jezelf voor elke campagne de volgende vragen over je doelgroep:

  • Wie is mijn doelgroep? Je kunt hierbij segmenteren op diverse deelkenmerken als leeftijd, levensstijl, beroepsgroep, geslacht, woonplaats of merk- en productvoorkeuren. Dankzij de beschikbaarheid van big data en tools als Google Analytics is het gemakkelijker dan ooit om gedetailleerde klantprofielen te maken.
  • Waar hebben mijn (toekomstige) klanten behoefte aan? Het stellen van deze vraag helpt je bij het opstellen van een relevante campagne en het maken van content die jouw doelgroep echt raakt. 
  • Hoe bereik ik mijn doelgroep? Door deze vraag goed te overdenken, vind je de juiste tone of voice en communicatiemiddelen voor jouw marketingcampagne. Bedenk bijvoorbeeld welke social media je doelgroep gebruikt, of welke influencers zij volgen.

Meerdere doelgroepen

Het kan natuurlijk zijn dat je een breed assortiment aan producten aanbiedt en dus meerdere doelgroepen of segmenten wilt aanspreken. In dat geval is het verstandig om meerdere marketingcampagnes op te zetten en naast elkaar in te zetten.

Door de toenemende online concurrentie, is het belangrijk dat ooit dat je marketingactiviteiten relevant en waardevol zijn voor je doelgroep. Door verschillende marketingcampagnes te ontwerpen en ze stuk voor stuk toe te spitsen op een gespecifieerde doelgroep, schep je een nauwere band met de klant. Zo zal die zich eerder aangesproken voelen en meer interesse tonen in wat jij te bieden hebt.

2. Claim je expertise en vertel jouw verhaal

Nu je precies weet wie je doelgroep is, waar zij behoefte aan hebben en hoe je hen bereikt, is het tijd om naar jezelf te kijken. Wat is jouw expertise? Wat is jouw verhaal? En – het belangrijkste – wat heeft jouw doelgroep hieraan? Als je dat goed weet te verwerken in je marketingcampagne verhoog je het vertrouwen in jouw bedrijf of merk en kan je je doelgroep écht aan je binden. 

Je expertise claimen en je verhaal vertellen doe je trouwens niet door continu van de daken te schreeuwen hoe goed jij en je product wel niet zijn. Het is veel zinvoller om geïnteresseerden gedegen achtergrondinformatie te geven over de diensten of producten die jij aanbiedt. Dat kan bijvoorbeeld door video’s te (laten) maken die concreet ingaan op de werking van een product. Of door blogs bij te houden die belangrijke en actuele ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied beschrijven.

3. Maak je online marketingcampagne specifiek 

Je weet nu alles over je doelgroep, en je weet wat jij voor hen kan betekenen. Nu is het tijd om het snijvlak tussen die twee elementen op te zoeken en je online marketingcampagne specifiek te maken. Dat wil zeggen: bedenk exact welke middelen je gaat inzetten en hoe die inzet er concreet uitziet. 

Waar gaan je blogs over? Welke onderwerpen behandel je in je YouTube-serie? Welke gasten nodig je uit in je podcast? Met welke influencers werk je samen? Wat deel je op Instagram? En wat op LinkedIn? Welke producten adverteer je? Welke content push je in je nieuwsbrief? Hoe zit je winactie in elkaar? En natuurlijk: hoe versterken al deze middelen elkaar?

Door je campagne specifiek te maken weet je precies welke content je gaat maken, waar je advertentieruimte moet inkopen, en met welke partijen je moet samenwerken. En dat helpt je weer bij de laatste stap.

4. Maak een contentkalender voor je online marketingcampagne

Een goede online marketingcampagne kan namelijk niet zonder een goede planning. Je moet niet alleen weten wat je doet, maar ook wanneer je bepaalde acties of activiteiten onderneemt. Het helpt dan ook om een tijdschema te maken.

Daarvoor maak je een contentkalender. Hierin formuleer je precies wat je gaat maken, wie je daarbij helpt, en wanneer het af moet zijn. Heb je een uitgebreide campagne? Dan kan je je contentkalender eventueel nog opsplitsen. Dan maak je bijvoorbeeld een aparte planning voor je social media-, influencer-, en blogactiviteiten. 

En dan zit er nog maar één ding op: vlammen met die online marketingcampagne ? 

De kracht van social media in een online marketingcampagne

Social media zijn een essentieel onderdeel van bijna elke online marketingcampagne. Daarom verdienen ze ook in dit artikel wat extra aandacht. Je wilt de kracht van social media namelijk optimaal benutten. 

Wat geldt voor de rest van je marketingcampagne is ook van toepassing op het inzetten van social media: je hebt een goed doordachte strategie nodig om het beste uit deze kanalen te halen. Hoe doe je dat? Een paar tips op een rij:

  • Wees kort maar krachtig: op social media zit niemand te wachten op lange verhalen. Je moet dus kort en krachtig zijn om de aandacht vast te houden, al is het maar voor even. Vervolgens kan je geïnteresseerden met een link doorverwijzen naar je eigen site waar je meer informatie en achtergrond biedt. 
  • Luister naar wat er (over jou) gezegd wordt: social media is niet alleen een plek om te zenden. Het is ook de perfecte plek om te luisteren. Je kan ontdekken wat er leeft onder je doelgroep, of hoe zij over jou praten. Met kanalen als Social mention of search.twitter.com houd je gemakkelijk een vinger aan de pols.
  • Ga de interactie met je doelgroep aan: in het verlengde daarvan is het belangrijk dat je de interactie aangaat met je doelgroep. Reageer constructief op negatieve feedback, en zoek actief het gesprek met je doelgroep op. 
  • Formuleer doelstellingen voor social media: doe niet zomaar wat, maar ga doelgericht aan de slag met social media. Als je duidelijke doelen stelt en de juiste KPI’s in de gaten houdt, krijg je inzicht in de effectiviteit van je social media activiteiten.
  • Plan en organiseer je social media berichten: het heeft geen zin om slechts af en toe en op willekeurige tijdstippen informatie de sociale media op te slingeren. Stel een duidelijk en realistisch schema voor het plaatsen van content op en probeer je hier ook aan te houden. En onthoud: kwaliteit > kwantiteit. 
  • Analyseer je activiteit: social media bieden veel mogelijkheden om je activiteiten te analyseren. Kijk goed wat wel en niet werkt en anticipeer hierop. Analyseer ook de activiteit van je concullego’s. Misschien kan je wat van ze leren.

Advertenties in je online marketingcampagne

Ook advertenties verdienen wat extra aandacht als je een online marketingcampagne maakt. Vooral omdat het echt een andere tak van sport is in vergelijking met contentmarketing en social media marketing.

Adverteren kan een prima manier zijn om snel een groot publiek te bereiken. Maar het is wel belangrijk om het advertentiemedium goed af te stemmen op je doelgroep. Mik je bijvoorbeeld vooral op klanten uit de eigen regio? Dan heeft een advertentie in een lokaal huis-aan-huisblad waarschijnlijk meer effect dan een plek in de zaterdageditie van het NRC.

Daarnaast is het belangrijk om in een advertentie de nadruk te leggen op jouw unique selling points. In welke opzichten onderscheid ik me van de concurrentie?

Ook online zijn er volop adverteermogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan AdWords of Facebook Advertenties. Hiermee kan je producten en diensten adverteren. Maar je kan advertenties ook inzetten om social media volgers of abonnees op een nieuwsbrief te werven. Of om content te promoten. 

Starten met influencermarketing 

Tegenwoordig zijn mensen echter steeds meer blind voor advertenties, waardoor influencermarketing een uitkomst biedt. Met influencermarketing bereik je je doelgroep via influencers. Deze populaire social media accounts wordt vertrouwd en gerespecteerd door hun volgers. Daardoor voelt promotie door een influencer eerder als het advies van een goede vriend, dan als een advertentie.
Op Hulc vind je de beste influencers en bloggers in jouw branche. Start gratis jouw
campagne en geef direct een boost aan je online marketing!

Conclusie – Hoe maak je een online marketingcampagne?

Concluderend kunnen we dus vaststellen dat een goede online marketingcampagne bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Het begint allemaal met het maken van een goed marketingplan. Hierin leg je jouw doelstellingen en een coherent plan van aanpak vast.

Door je doelgroep goed in kaart te brengen, open je de deuren voor persoonlijke marketingcampagnes. Hiermee laat je zien wat jij voor je doelgroep kan beteken. Daardoor win je vertrouwen en onderscheid je je van de concurrentie. En met een goede strategie op het gebied van social media en advertenties bereik je nóg meer mensen.

Bestaan jouw doelstellingen uit meer naamsbekendheid genereren en/of beter vindbaar worden in zoekmachines? Maak dan nu vrijblijvend een campagne aan op Hulc. Publishers, bloggers en influencers kunnen reageren op jouw campagne en regelen jouw externe content.