Onderzoek: Zakelijk bloggen + Tips & Tricks

Zakelijk bloggenEind 2016 hebben we met Hulc onderzoek gedaan naar het bloggen bij bedrijven. De insteek was achterhalen hoe bedrijven van verschillende groottes het bloggen geregeld hebben.

We hebben de resultaten inzichtelijk gemaakt en hebben hieronder onze resultaten gepubliceerd.

Opzet onderzoek Bloggen

Om aan de gewenste data te komen hebben we een zevental vragen opgesteld. De respondenten zijn in november en december 2016 verzameld uit ons netwerk (via email en LinkedIn) en uit social media groepen.

Resultaten

Uiteindelijk hebben 317 respondenten aan het onderzoek meegewerkt. We zullen per vraag de resultaten opsommen.

Vraag 1: Hoeveel mensen werken er bij uw bedrijf?

 • 1: 140
 • 2-5: 61
 • 6-10: 45
 • 11-50: 40
 • >50: 31

Vooral ZZP’ers (freelancers) hebben gehoor gegeven aan onze oproep om mee te doen aan het onderzoek. Deze groep is actief in groepen en communities en dat is de reden dat deze groep in de meerderheid is.

Vraag 2: Hoeveel blogposts staan er op uw website?

 • 0: 65
 • 1-10: 71
 • 11-20: 40
 • 21-30: 45
 • 40: 6
 • 41-50:
 • +50: 80
 •  

       
In totaal hebben 251 respondenten aangegeven één of meer blogs te hebben staan op hun website.

Wat hier opvalt is dat men pas na lange termijn de vruchten plukt en dan ook niet meer stopt. De groep van beginnende bloggers is groot, evenals de groep die al meer dan vijftig blogs hebben staan op hun website.

Opvallend hier was dat de respondenten die geen blogs hebben vooral ZZP’ers of grote bedrijven waren (> 50 werknemers). Het MKB is het actiefst met bloggen.

Vraag 3: Wie schrijft regelmatig blogposts voor uw website? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Ikzelf: 205
 • Stagiaire(s): 40
 • Werknemer(s): 41
 • Freelance tekstschrijvers: 53
 • Een SEO-specialist: 30
 • Een gespecialiseerd bureau: 14
 • Anders: 12 (familie, vriend)

De groep die zelf blogs schrijft is verreweg het grootst. Ongeveer 4 op de 5 heeft zelf weleens een blog geschreven. Dit is te verklaren door het grote aantal ZZP’ers dat meegedaan heeft aan dit onderzoek.

Vraag 4: Heeft u een vooraf opgesteld plan voor het bloggen?

 • Ja: 55
 • Nee: 70
 • Een beetje: 103
 • Weet ik niet: 17

       

Vraag 5: Welke middelen zet u in ter promotie van uw blog? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Ik promoot mijn blog niet: 50
 • Social media: 180
 • Nieuwswebsites: 41
 • Forums: 28
 • Partner websites: 30
 • Anders: 39 (e-mailmarketing en videomarketing)

1 op de 5 promoot een blog niet na publicatie op hun website. Haast iedereen die hun blogs wel promoten zet daar social media voor in.

Vraag 6: Welke social media zet u in ter promotie van uw blog? (meerdere antwoorden mogelijk)

Deze vraag is alleen gesteld aan de respondenten die aangaven hun blogs op social media te promoten. Dit betekent dat het maximum aantal 180 in plaats van 317 is.   

 • Facebook: 140
 • Instagram: 36
 • Twitter: 134
 • LinkedIn: 95
 • Google+: 28
 • Pinterest: 30
 • Snapchat: 16
 • Anders: 31 (YouTube, Tumblr, Stumbleupon)  
 •  

 

       
Facebook en Twitter zijn de populairste social media voor het promoten van blogs. Instagram en Snapchat zijn waarschijnlijk minder populair bij het promoten van blogs doordat deze platformen berichten inplannen niet mogelijk maken.

Vraag 7: Uit welke social media haal je de meeste bezoekers voor je blog?

 • Facebook: 60
 • Twitter: 58
 • LinkedIn: 35
 • Instagram: 12
 • Pinterest: 7
 • Google+: 0
 • Snapchat: 0
 • Anders: 8 (YouTube, Tumblr)

Kanttekening bij deze resultaten is het feit dat veel respondenten benaderd zijn in Facebook groepen en LinkedIn groepen. Deze respondenten zijn dus bekwaam in het posten in groepen op deze social media. Tevens moet bedacht worden dat het betaald promoten van content op Facebook (het zogenaamde boosten) zeer eenvoudig is en al snel lucratief. Hierdoor is onze verwachting dat mede hierdoor Facebook voor veel bezoekers zorgt.

Conclusies

We kunnen de volgende conclusies trekken:   

 1. 80% van de ondervraagden schrijft zelf regelmatig een blog. Als het uitbesteed wordt gebeurt dit het vaakst aan een freelance tekstschrijver en iets minder vaak intern aan een werknemer of een stagiaire.
 2. Bijna 1 op de 3 heeft geen plan opgesteld voor het bloggen.
 3. 1 op de 5 promoot een blog niet na publicatie. Van degene die wel promoten maakt bijna iedereen gebruik van social media. Een ander veelgehoord middel is YouTube.
 4. Facebook en Twitter zijn de populairste social media om blogs te promoten. Zij zorgen samen met LinkedIn voor de meeste bezoekers op een blog. Google+ en Snapchat zorgt bij niemand van de ondervraagden voor de meeste bezoekers. YouTube is voor enkele respondenten het voornaamste middel om bezoekers naar een blog te sturen.